Logo Scrabble
Odkazy
WorldWide Scrabble
Slovenský spolok Scrabble
Internetový turnaj - dvojťahový
Marcel Telka (telka.sk)

Prešovské IKARO Scrabble

Celkové poradie

Život Prešova 26/2000
Vyhodnotenie súťaže
Najlepšie riešenie
Život Prešova 22/2000
IKARO Scrabble
Vyhodnotenie 9. kola
Ako vyhrať Scrabble?
Pravidlá hry Scrabble
Hrací plán 10. kola
Život Prešova 20/2000
Súťaž Scrabble
Vyhodnotenie 8. kola
Losovanie 10. kola
Pokyny pre 9. kolo
Hrací plán 9. kola
Život Prešova 18/2000
Súťaž Scrabble
Vyhodnotenie 7. kola
Pokyny pre 8. kolo
Hrací plán 8. kola
Život Prešova 17/2000
Súťaž Scrabble
Vyhodnotenie 6. kola
Pokyny pre 7. kolo
Hrací plán 7. kola
Život Prešova 15/2000
Súťaž Scrabble
Vyhodnotenie 5. kola
Pokyny pre 6. kolo
Hrací plán 6. kola
Život Prešova 13/2000
Pravidlá hry Scrabble
Súťaž Scrabble
Vyhodnotenie 4. kola
Pokyny pre 5. kolo
Hrací plán 5. kola