Ako vyhrať hru Scrabble?

Počas celého roka v 9. kolách ste postupne získavali pomocné body pre toto záverečné kolo. Najviac ich má Stašková (45b.), na druhom mieste Kohútová (40b.), na treťom mieste je Telka (35b.). Ostatní majú 25 a menej bodov. Kompletné poradie je zverejnené na www.zivotpo.sk. Pre víťaza záverečného kola je prisľúbená hra SCRABBLE od firmy Global Expres Slovakia s.r.o., distribútora hry SCRABBLE na Slovensku.

Aby o víťazovi nerozhodovala náhoda, prípadne žreb, pripravil som pre Vás náročnejšie zadanie. Zvyšné písmena (bolo ich 45) sa rozlosovali do 6 zasobníkov. (Ostali písmená P,A, a 8-bodové Ň)

Úlohou súťažiach v záverečnom kole je vytvoriť z prvého zásobníka platné slovo podľa pravidiel súťaže (sú uverejnené nižšie) a uložiť ho na scrabblovnicu. Nepoužité písmena z prvého zásobníka sa ignorujú. Z druhého zásobníka sa vytvorí platné slovo (samozrejme môže nadväzovať aj na slovo z 1. zásobníka) a uloží sa, zvyšné písmená z 2. zásobníka sa ignorujú, atď. až sa uloží slovo zo 6. zásobníka. Cieľom tohto kola je vytvoriť postupne slová zo 6-tich zásobníkov tak, aby súčet bodov bol čo najvyššší. K bodom z tohto kola sa pripočítajú pomocné body z predchádzajúcich kôl a ten, kto bude mať najviac bodov získa hlavnú cenu. Takže šancu získať hru Scrabble majú aj tí, ktorí sa do súťaže ešte nezapojili, avšak musia mať vynikajúce riešenie. Z ostatných došlých a platných riešení tohto kola sa vylosuje jeden súťažiaci, ktorý získa CD a lístok do squash klubu. Takú istú cenu získa aj ten hráč, ktorý v 10. kole mal najviac bodov, ale nestačilo to na získanie hlavnej ceny.

Svoje odpovede 10. kola nám zasielajte do 30. novembra 2000

Riešenia posielajte vpísané do hracieho plánu a napísané na zvláštnom papieri v nasledujúcej forme:

Pozícia    SLOVO (x Vzniknuté slovo)    počet bodov

Napr. jedno z riešení 9. kola by vyzeralo takto:

13D    TO x OŇ x TO    20b.

alebo

15C    NEGRÓFSKOU    37b.

Takýmto spôsobom uveďte 6 ťahov (pre každý zásobník jeden ťah).

Riešenia vo vlastnom záujme zasielajte v zalepenej obálke

Otváranie obálok s riešeniami bude v piatok 1. decembra 2000 o 17,00 hod v sídle firmy Ikaro s.r.o.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský