Vyhodnotenie 6.kola

Najlepšie riešenia, ktoré bodovali:

RÔZNOM+VRŽĎ 86 bodov (1+8+4+1+1+2) + (1+1+5+2x8)x3,

GRAM + IĎŽExGRAME (77bodov),

GRAM + ŽITExGRAME (72b.),

BAGROM + VEĎŽE (66b.), ostatné riešenia mali menej bodov.

Najlepšie slovo a 5 pomocných scrabblových bodov, získali 3 riešitelia:

Kohútová, Stašková a Telka.

Náhodný návštevník firmy Ikaro s.r.o. p. Cirjak vylosoval p. Telku, ktorý získava CD a lístok do squash klubu. Víťaz si môže prevziať výhru v sídle firmy Ikaro s.r.o

Kompletné poradie 41 úspešných riešiteľov nájdete na internetovej stránke.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský