SÚŤAŽ Prešovské IKARO Scrabble

Súťaž bude prebiehať spravidla každý štvrtý týždeň, t.j. každé druhé vydanie.

Spolu bude mať 9 kôl +1 kolo záverečné, a okrem víťaza každého kola sa bude hodnotiť aj celkové poradie. Víťazmi každého kola sa stanú tí, ktorí vytvoria z písmen v zásobníku slovo s najväčším počtom bodov. Do súťaže Prešovské IKARO scrabble si všetci víťazi každého kola pripíšu po 5 pomocných scrabblových bodov, ktoré sa im pripočítajú k bodovému zisku záverečného kola, ktoré bude vyvrcholením celoročnej súťaže. V prípade, ak bude mať v jednom kole rovnaký počet bodov viac hráčov, nasleduje žrebovanie jedného víťaza každého kola, ktorý vyhráva ceny.

Pre víťaza záverečného kola je prisľúbená hra SCRABBLE od firmy Global Expres Slovakia s.r.o., distribútora hry SCRABBLE na Slovensku. Pravidlá súťaže môžete nájsť aj na internetovej stránke www.zivotpo.sk, kde je uverejnený aj hrací plán a celkové poradie.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský