Pokyny pre 6. kolo

Vašou úlohou v 6. kole je vytvoriť 2 slová tak, aby ich bodový SÚČET bol najvyšší. Prvé slovo vytvoríte a uložíte podľa pravidiel z 1. zásobníka, druhé slovo vytvoríte z písmen v druhom zásobníku. Druhé slovo teda môže nadväzovať aj na prvé vytvorené slovo. Zvyšné písmená z prvého zásobníka sa pri vytváraní druhého slova ignorujú.

Pre náročnejších riešiteľov je pripravená nová súťaž na internete, ktorú nájdete na adrese www.ikaro.sk/scrabble.

Svoje odpovede 6. kola nám zasielajte do 22. júna 2000

Odpovede posielajte napísané na hracej ploche, ktorú odstrihnete, nezabudnite pripísať svoje plné meno a adresu. Môžete ich zasielať:

  1. poštou na adresu Ikaro s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov (bývalá Švermova), na obálku napíšte heslo Scrabble,
  2. osobne na uvedenú adresu, alebo aj do predajne firmy Ikaro s.r.o., Hlavná 93,
  3. e-mailom na adresu scrabble@ikaro.sk, pričom uveďte pozíciu počiatočného písmena slova (bez diakritiky): ak je utvorené slovo zľava doprava, najprv číslo riadku, potom označenie stĺpca (v našom prípade IKARO - 8F), ak je slovo zhora nadol, najprv označenie stĺpca a potom číslo riadku.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský