Slovenský Spolok Scrabble

3. kvalifikačný turnaj na 2. Majstrovstvá Slovenska v Scrabbli sa uskutoční 20.5. v Prešove, v reštaurácii Átrium na Floriánovej ulici o 9,00 hod. Štartovné pre členov spolku je 100,- Sk, pre nečlenov 300,- Sk. Je možné pred turnajom stať sa členom spolku. Okrem toho začala 1. písomná kvalifikácia na MS. Písomné zadanie je k dispozícii v sídle firmy Ikaro s.r.o.

Svoje odpovede 5. kola nám zasielajte do 26. mája 2000. Odpovede posielajte napísané na hracej ploche, ktorú odstrihnete, nezabudnite pripísať svoje plné meno a adresu. Môžete ich zasielať:

  1. poštou na adresu Ikaro s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov (bývalá Švermova), na obálku napíšte heslo Scrabble,
  2. osobne na uvedenú adresu, alebo aj do predajne firmy Ikaro s.r.o., Hlavná 93 ,
  3. e-mailom na adresu scrabble@ikaro.sk, pričom uveďte pozíciu počiatočného písmena slova(bez diakritiky): ak je utvorené slovo zľava doprava, najprv číslo riadku, potom označenie stĺpca (v našom prípade IKARO - 8F), ak je slovo zhora nadol, najprv označenie stĺpca a potom číslo riadku.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský