Vyhodnotenie 5.kola

Slová ktoré bodovali:

STORAKÝMI 80 bodov (1+1+1+1+1+2+5+2+1) x 2 + 50

OTRIASAM (70 bodov), STROFAMI (67), SIROTAMI, OSTRIAMI (63)

Najlepšie slovo a 5 pomocných scrabblových bodov, získava týchto 15 riešiteľov:

Gunišová, Huťka, Huťková, Kohútová, Mihalko, Mucha, Ptáčková, Sakáčová, Stašková, Šoltýs, Tatranská, Telka, Vavrová, Weber, Záhradníková

Náhodný návštevník firmy Ikaro s.r.o. p. Kuľbaga vylosoval p. Tatranskú, ktorá získava CD a lístok do squash klubu. Víťaz si môže prevziať výhru v sídle firmy Ikaro s.r.o

Kompletné poradie 41 úspešných riešiteľov nájdete na internetovej stránke.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský