Vyhodnotenie 8.kola

Riešenia, ktoré bodovali:

GRÓFSKOU 87 bodov (8+1+10+8+1+2+1+2x3) + 50 (prémia za použitie všetkých písmen)

TÓGOU (46 b.), SKÓRE (35 b.), GRÓFKOU (33 b.).

Neplatné slovo: GROSU

Ostatné riešenia boli neplatné. Zo zadaných písmen je potrebné uložiť JEDNO slovo (v jednom riadku alebo v jednom stĺpci), pričom položením tohoto slova môžu vzniknúť kolmo na neho ďalsie nové slová. Nemusí sa nutne použiť všetkých 7 písmen. Napr. v 3.kole bolo riešením slovo KIEF, a položením tohto slova vznikli slová KÝ a IM. Body sa počítali za všetky 3 slová.

Najlepšie slovo a 5 pomocných scrabblových bodov, získalo 16 riešiteľov:

Bizonová, Harvanová, Husár ml, Husár st., Kalejová, Kohútová, Mihalčinová, Michaleková, Sakáčová, Stašková, Telka, Torma E., Torma S., Weber, Vavrová, Vilček.

Náhodný návštevník firmy Ikaro s.r.o. ing. Ďuraš vylosoval p. Michalekovú, ktorá získava CD a lístok do squash klubu. Víťaz si môže prevziať výhru v sídle firmy Ikaro s.r.o. Kompletné poradie 44 úspešných riešiteľov nájdete na internetovej stránke.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský