Pokyny pre 7.kolo

Svoje odpovede 7.kola nám zasielajte do 26. júla 2000

Odpovede posielajte napísané na hracej ploche, ktorú odstrihnete, nezabudnite pripísať svoje plné meno a adresu. Môžete ich zasielať:

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský