Pokyny pre 9.kolo

Svoje odpovede 9.kola nám zasielajte do 9. októbra 2000

Odpovede posielajte napísané na hracej ploche, ktorú odstrihnete, nezabudnite pripísať svoje plné meno a adresu. Môžete ich zasielať:

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský