Vyhodnotenie 7.kola

Riešenia, ktoré bodovali:

BITE x BO x IM 45 bodov (2x4+1+1+1)x3 + (2x4+1) + (1+2),

GOTIKE (44 bodov), GEST (22 b.), BITE (13 b.).

Nesprávne slovo: GO (nenachádza sa v PSP)

Najlepšie slovo a 5 pomocných scrabblových bodov, získalo 9 riešiteľov:

Bizonová, Harvanová, Husár, Husár ml., Kohútová, Stašková, Telka, Torma E., Torma S. a Tormová.

Náhodný návštevník firmy Ikaro s.r.o. p. Lieskovský vylosoval p. Tormovú, ktorá získava CD a lístok do squash klubu. Víťaz si môže prevziať výhru v sídle firmy Ikaro s.r.o

Kompletné poradie 41 úspešných riešiteľov nájdete na internetovej stránke.

Súťaž a hrací plán pre Vás pripravil J. Vernarský