Vyhodnotenie súťaže Prešovské IKARO Scrabble

Najlepšie riešenie 10. kola prišlo od p. Ptáčkovej (403b. - viď scrabblovnicu), za čo získava CD a lístok do squash clubu. V celoročnej súťaži jej to však na prvenstvo nestačilo (403+10 bodov). Až 7 najlepšie riešenie 10. kola p. Kohútovej (385+40) stačilo na víťazstvo v celoročnej súťaži, za čo získa hru Scrabble. Len o 3 body menej získala p. Bizoňová (397+25), na treťom mieste skončil p. Telka (380+35). Teoreticky najlepšie nesúťažné rieženie (415b.) je

F7VI2
6ANASI(L)U x UVI26
14LTVÍD x TU22
L1BOXOM36
A1NEDÚPNEL266
O12ĽADY63

Zo všetkých platných riešení účastník otvárania obálok p. Weber vylosoval p. Šoltýsa, ktorý získava CD a lístok do squash clubu. Víťazom blahoželám, ceny si môžu prevziať v sídle firmy Ikaro s.r.o, Okružná 32, Prešov.

Súťaž pre Vás pripravoval Jaroslav Vernarský.