Slovník pre preklad Linuxu do slovenčiny

Posledná aktualizácia: Marcel Telka, 26. septembra 2002

Tento slovník obsahuje preklady anglických slov do slovenčiny, na ktorých sa dohodli členovia slovenského lokalizačného týmu. Bolo by dobré, keby sa uvedené preklady používali záväzne. Návrhy na zaradenie prekladu do slovníka posielajte na adresu sk-i18n@lists.linux.sk.

Preklady, o ktorých zaradení do slovníka sa ešte nerozhodlo sú tu. Komentáre k nim posielajte na adresu sk-i18n@lists.linux.sk. Tieto preklady ešte nie sú záväzné.

Stránka prekladu Linuxu do slovenčiny je tu.


Všeobecné pravidlá

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Všeobecné pravidlá

  1. Príkazy a položky v menu a pod. sa prekladajú v neurčitku (správne: Otvoriť súbor, nesprávne: Otvorenie súboru).
  2. Pri oslovovaní sa používa malé začiatočné písmeno (správne: zápis do vášho súboru, nesprávne: zápis do Vášho súboru).

A

answering machineodkazovač
as well asako aj, a tiež

B

both as ... and as ...ako ... aj ako ...
browseprehliadať
browserprehliadač

C

cancelzrušiť
compileprekladať
controlovládanie, riadenie

D

directorypriečinok (v prekladoch používateľskej úrovne)
adresár (v prekladoch týkajúcich sa systému)
ditheringrozklad

E

embeddedvstavaný, zabudovaný

F

filenamemeno súboru
floating figuresplávajúce obrázky (také, ktoré nie sú zviazané s konkrétnym miestom, ale umiestňujú sa dynamicky tak, aby stránka dobre vyzerala)
front-endrozhranie

H

helppomocník
highlightzvýraznenie (pokiaľ ide o text)

I

i.e.t.j.

L

Linux Documentation ProjectDokumentačný projekt Linuxu
listzoznam

N

normallyobvykle

O

Objective-C(neprekladá sa - názov jazyka)

P

packagebalík

Q

querypožiadavka

R

restoreobnovovať (data po ich poškodení zo zálohy)

S

shareznamená síce zdieľať, ale pokiaľ má niečo do činenia s diskami, je to bežné označenie exportovaného adresára
shell(neprekladá sa)
since"... are needed, since they ..." v tomto význame "keďže", "pretože"
..., so that you can ......, aby ste mohli ...
streamprúd dát

T

toolnástroj
tresholdhranica, limit, hraničná hodnota

U

unless you usepokiaľ nepoužívate
upgradeaktualizácia
userpoužívateľ
utilitypomôcka

V

vendorvýrobca

Marcel Telka, stránka bola vytvorená 30. marca 1999

Valid HTML 3.2!