Softvérové projekty

Toto je zoznam väčších (resp. významnejších) softvérových projektov, ktoré sa mi podarilo vyvinúť.

Niektoré z nich sa aj pomerne intenzívne používajú (resp. používali).

Názov Obdobie Rozsah Výv. pr. Pl. Popis
ZX-NET okolo r. 1990 ? LOC MRS ZX "sieťové" prepojenie dvoch ZX (talk, prenos súborov) po dvojdrôte na vzdialenosť min. 15 m (projekt v spolupráci s R. B.)
Evid 1992 - 1998 3.2 kLOC BP DOS evidencia firemných kontaktov so špeciálnymi funkciami - program pre obchodného cestujúceho (agenta)
Mirror 1994 1.2 kLOC BP Win16 špeciálny podporný program pre DTP štúdio na zrkadlovú tlač na HP tlačiarňach (projekt v spolupráci s R. B.)
KNDB 1994 - 1998 3.5 kLOC BP Win16 knižnica pre prácu s databázovými DBF súbormi
Notex Loader 1994 - 1998 9.2 kLOC BP + KNDB Win16 program pre napĺňanie databáz (+ podporné funkcie) pre adresár firiem Notex
NotexDTP 1994 - 1999 3.5 kLOC BP Win16 špeciálna aplikácia pre zalomenie publikácie Notex
NSEI 1997 12.6 kLOC + 340 kB forms Delphi + Paradox Win32 program pre napĺňanie databáz, tlač faktúr, export na sadzbu, atď. adresára NSEI, sieťová multiužívateľská aplikácia, kvázi C/S
MiniDTP 1997 14.4 kLOC + 48 kB forms Delphi Win32 interpret jazyka miniP (s RunHistory technológiou) pre popis stránky (DTP) so špeciálnymi funkciami (a la TeX)
TimeKeeper 1998 ? LOC Delphi + Interbase Win32 service pre Win NT pre transfer logov z NT EventLogu do databázy spolu s jednoduchým www rozhraním pre užívateľský výber z db

Význam použitých skratiek:

Skratka Význam
Výv. pr. Vývojové prostredie
Pl. Platforma (operačný systém)
LOC Lines of code - počet riadkov zdrojového kódu
BP Turbo Pascal, Borland Pascal (for Windows)
Delphi Borland Delphi
ZX Sinclair ZX Spectrum (procesor Z80)
DOS Microsoft DOS
Win16 Microsoft Windows 3.1
Win32 Microsoft Windows 95/NT
 
[úvodná stránka]
Stránka bola vytvorená 18. júla 2000 a naposledy aktualizovaná 5. apríla 2001
Copyright © 2000, 2001 Marcel Telka
Design: Copyright © 1999 Marcel Telka