Kontakt

       Najjednoduchšie sa môžete so mnou skontaktovať pomocou elektronickej pošty, prípadne môžete použiť Jabber (XMPP) alebo telefón.
       Moja adresa elektronickej pošty je marcel@telka.sk, JID je marcel@jabber.sk a moje telefónne číslo je +420774858937.

 
[úvodná stránka]
Stránka bola vytvorená 30. septembra 1999 a naposledy aktualizovaná 18. júna 2009
Copyright © 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009 Marcel Telka
Design: Copyright © 1999 Marcel Telka