Kontakt

       Najjednoduchšie sa môžete so mnou skontaktovať pomocou elektronickej pošty, prípadne môžete použiť telefón.
       Moja adresa elektronickej pošty je marcel@telka.sk a moje telefónne číslo je +420774858937.

 
[úvodná stránka]
Stránka bola vytvorená 30. septembra 1999 a naposledy aktualizovaná 17. februára 2021
Copyright © 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2021 Marcel Telka
Design: Copyright © 1999 Marcel Telka